Pôžičky na zmenku

Pôžičky na zmenku sú vhodné ako posledný spôsob pôžičky pre  žiadateľov so záznamom v registri.  Pri pôžičke na zmenku získa žiadateľ peniaze veľmi rýchlo. Tieto pôžičky sú najviac rizikové a preto sa spájajú s vyšším úrokom a vyššou RPMN. Nie je potrebné preukazovať príjem ani ručiteľa, ručí sa samotnou zmenkou.

Zmenka je písomný záväzok o tom, že majiteľovi tejto zmenky bude uhradená suma uvedená na zmenke vo lehote rovnako uvedenej na zmenke. Zmenky bližšie špecifikuje zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb.

Zmenka musí obsahovať nasledovné:

  • označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny v jazyku, v ktorom je zmenka napísaná
  • dátum a miesto vystavenia zmenky
  • dátum splatnosti zmenky
  • sumu, na ktorú je vystavená s menou
  • meno platcu (v prípade cudzej zmenky)
  • meno komu sa vyplatí
  • miesto uhradenia
  • meno, adresa a podpis vystaviteľa zmenky

Pred podpisom zmluvy si treba dobre prečítať všetky detaily a v žiadnom prípade neplatiť nejaké poplatky dopredu.

Najväčšou výhodou zmenky je rýchla a jednoduchá vymáhateľnosť.  Pre žiadateľov je zasa výhodná z hľadiska jednoduchosti získania. Pri pôžičke na zmenku sú najvyššie úroky.

Like it.? Share it: