Konsolidácia pôžičiek

Konsolidácia pôžičiek vlastne predstavuje zlúčenie všetkých pôžičiek a úverov do jednej pôžičky, ktorú splácate konkrétnej spoločnosti. Táto spoločnosť za klienta preberá všetky pohľadávky a záväzky k iným spoločnostiam. Klient potom spláca tejto spoločnosti len jednu veľkú pôžičku, ktorá je však zvýšená o percentá, ktoré si vezme táto spoločnosť.

Výhodou konsolidácie pôžičiek je pre klienta zvýhodnenie a zjednodušenie splácania. Samotná výška pôžičky sa však neznižuje. Pred podpísaním zmluvy o konsolidácii pôžičiek treba zhodnotiť, či neexistuje iné východisko z danej situácie.

Like it.? Share it: