Bankové pôžičky


Bankové pôžičky patria ku klasickým formám pôžičiek s najmenšou mierou rizika a nízkou úrokovou sadzbou. Takúto pôžičku môžete získať vo väčšine slovenských bánk. Na poskytnutie pôžičky je často nutné mať otvorený účet u konkrétnej banky.

Pred získaním bankovej pôžičky budete vyzvaní k potvrdeniu vášho príjmu. Banka tiež môže požadovať ručiteľa alebo ručenie nehnuteľnosťou, hlavne pokiaľ sa jedná o pôžičky väčších čiastok.

Pred uzavretím zmluvy je dobré nechať si vypracovať ponuky u viacerých bánk a porovnať podmienky a hlavne RPMN. Čím je RPMN nižšia, tým menej za pôžičku platíte. Dôležitá je aj voľba doby splácania, každému vyhovuje iná. Pôžičky sa získavajú na nákup tovaru, služby alebo bezúčelovo.

Na záver zhrnieme výhody a nevýhody bankovej pôžičky. Hlavnou výhodou bankovej pôžičky sú nižšie úroky ako pri nebankovej pôžičke a vo väčšine prípadov prijateľnejšie podmienky. Peniaze z bankovej pôžičky môžu byť použité prakticky na čokoľvek. Banková pôžička je poskytovaná buď v hotovosti, alebo na účet. Medzi nevýhody, ktorých je podstatne menej, môžeme zaradiť dlhšie trvajúce vybavenie. Bankovú pôžičku nedostane osoba so záznamom v bankovom registri dlžníkov.

Like it.? Share it: