Americká hypotéka


Americká hypotéka je špeciálny typ úveru, pri ktorom sa ručí nehnuteľnosťou. Od klasickej hypotéky sa líši v tom, že nie je nutné dokazovať, na čo boli poskytnuté finančné prostriedky použité. Pri obyčajnej hypotéke sú tieto peniaze viazané na kúpu alebo stavbu nehnuteľnosti. Tento typ pôžičky je typický dlhou dobou splatnosti, výhodným úrokom ale hlavne ručením nehnuteľnosťou.

Pri klasickej hypotéke je väčšinou úver poskytovaný až do výšky 100% hodnoty nehnuteľnosti, pri americkej hypotéke je to však menej, zvyčajne maximálne 70%. Týmto vlastne banky kompenzujú zvýšené riziko. To sa tiež premieta do mierne vyšších úrokov.

Splatnosť sa pohybuje od dvoch, troch až po 20 rokov. Podmienky splácania závisia od konkrétneho poskytovateľa hypotéky. Pre žiadateľa je dlhšia doba splácania výhodná najmä z toho dôvodu, že si môže nastaviť nižšie splátky.

Vybavenie americkej hypotéky je o niečo zložitejšie ako pri obyčajnom úvere, no porovnateľné s klasickou hypotékou. Je potrebné nechať si nehnuteľnosť, ktorou budete za hypotéku ručit, oceniť znalcom. Tiež treba mať výpis z katastra a vlastnícky list k tejto nehnuteľnosti. Samozrejmosťou sú doklady totožnosti.

Pri americkej hypotéke je potrebné uvedomiť si, že ručíte nehnuteľnosťou. Pokiaľ nebudete schopný túto hypotéku splácať, môžete o ňu veľmi lahko prísť. Preto si treba tento krok dobre premyslieť a tiež si preštudovať všetky podmienky.

Like it.? Share it: